BNCK Wellness Residence

Kedves Vendégeink!

Elsődleges célunk, hogy a hozzánk látogatók pihenése és nyugalma a legmagasabb színvonalon biztosított legyen. Ezért kérem Önöket, hogy az alábbiakban leírtakat szíveskedjenek betartani.

Köszönettel: A BNCK Wellness Residence üzemeltetője

 1. Érkezés/távozás információk

A vendégházat érkezési napon 14:00 órától biztosítjuk. Kérjük, hogy korábbi érkezési szándékát e-mailben vagy telefonon legyen kedves előre jelezni. Érkezéskor a vendégek kötelesek a szállásadónak adatfelvétel miatt átadni a személyes dokumentumaikat (útlevél vagy személyi igazolvány, lakcímkártya), és a helyszínen fizetendő összeget. Vendégeink a szálláshelyet csak a teljes részvételi díj kifizetése után foglalhatják el!

A távozás napján a vendég a vendégházat poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott kulcsot a bejelentkezéskor megbeszélt módon leadni.

Egyes esetekben előfordulhat, hogy a távozáskor nem tudunk jelen lenni és kikísérni a vendégeinket, ezért szíves elnézésüket kérjük!

Fizetés nélküli távozás esetén az üzemeltető a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.

 1. Látogatók

A vendégházakban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak. 

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a vendégházban. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

Vendégházaink szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.

 1. Biztonság

Értékeik megőrzése érdekében kérjük, hogy a kaput és a házat mindig zárják. A szobákban hagyott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk!

A vendég felelős a saját viselkedéséért a házban és annak környékén, az esetleges balesetért maga viseli a következményeket.

Kérjük, hogy figyeljenek a rendre, óvják a ház berendezését, és azokat ne vigyék ki a szobából (pl.: törölköző, kispárna, takaró)!

A szobák elhagyásakor, kérjük zárják el a vizet, villanyt, csukják be az ablakot, és zárják be az ajtót!

A szállás területén okozott kárt a károkozó, vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.

Kérjük vendégeinket, hogy a szobákban ne étkezzenek! Étkezésre használják a teakonyhát, melyet kérjük, tartsanak tisztán! Mindenki köteles maga után elmosni a használt edényeket, evőeszközöket.

A szobákba tilos bevinni bármiféle gyúlékony anyagot, eszközt!

Tűzoltó palack a ház konyhájában található. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul hívni a +36 30 338 3238-as telefonszámot.

Saját elektromos készülék okozta mindennemű kárért a vendég felel, a kárt a vendég köteles megtéríteni. 

 1. Dohányzás

A vendégház belső tereiben dohányozni tilos, csak az udvaron megengedett. (Elektromos cigarettára és IQOS-ra is vonatkozik!) A csikkeket kérjük, az erre a célra fenntartott hamutartókba szíveskedjenek eldobni!

 1. Kisállatokra vonatkozó előírások

Vendégházunkban sajnos nem áll módunkban házi kedvenceket fogadni, így kérjük, hogy kisállataikat ne hozzák magukkal.

 1. Kölcsönzött eszközök (bogrács, kerti grill, tollas…)

A kölcsönzött vagy bérbe vett eszközöket/sporteszközöket a vendég/bérlő köteles rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésellenes használatból eredő minden kárért a vendég felel.

A vendég köteles az eszközt átvételkori, tiszta állapotban tartozékaival együtt visszaadni az üzemeltetővel előre rögzített időpontban. Ha a bérelt eszköz visszaadása a vendégnek felróható okból meghiúsul, vagy a visszaadáskor az eszköz használhatatlan állapotban van, a vendég köteles az eszköz teljes értékét megtéríteni az üzemeltetőnek.

 1. A szomszédok és a falu nyugalma

A szomszédok és a falu nyugalma érdekében a kertben 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.

A vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

 1. Az vendégház értékei

A vendég köteles a vendégházak eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég az üzemeltető felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

A vendégház berendezési, felszerelési tárgya a vendégház területéről kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. A vendégházak bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag az üzemeltető munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

A vendégház bármely dolgának elvitele az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben az üzemeltető megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

A vendégház bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni az üzemeltetőnek. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget az üzemeltető kizárja.

 1. Wifi

A vendégházakban Wifi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.

A vendég a Wifi csatlakozás jelszavát a bejelentkezéskor, a kulcsok átvételével egy időben megkapja.

A Wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét az üzemeltető nem garantálja.

 1. Parkolás

A vendégházak rendelkeznek kocsibeállóval. Kérjük, hogy ezeket használják, mert az utcán lévő parkolás a közlekedést akadályozza.

 1. Kártérítési felelősség

Az üzemeltető a vendég vendégházba bevitt dolgaiban keletkezett kárért nem tartozik felelősséggel.

A vendég a vendégház berendezéseit és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét az üzemeltető kizárja.

A vendég a wellness részleget kizárólag saját felelősségére használhatja.

 1. Hibajelentés

Kérjük Vendégeinket, hogy a vendégházban tapasztalt mindennemű meghibásodást az üzemeltető részére haladéktalanul szíveskedjenek jelezni.

 1. A házirend megsértése

Fenntartjuk a jogot a vendégkörünk megválogatására. Ittas állapotú, agresszív hajlamú vendégeket nem fogadunk!

A tulajdonos jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet és ha megbontja a békét.

A házirend megsértése esetén, a szállás lemondásra kerülhet. Ebben az esetben a vendégnek nem áll módunkban visszafizetni az esetlegesen fennmaradó napokat.

A szállás igénybevételével magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben foglaltakat.

Bízunk abban, hogy a pihenésre szánt idejük az elvárásaiknak megfelelő, örömteli és zavartalan lesz.

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!

Szauna, jacuzzi

Kert

1. szoba

2. szoba

Nappali

Konyha

Fürdő